leerKRACHT! Aalst

Samenwerken voor een gelijke start in het leven

Samenwerking met de vrijwilliger

Leerkracht Aalst valt of staat met haar vele gedreven vrijwilligers. Geinteresseerden worden op voorhand gescreend en zo goed als mogelijk begeleid in hun werk met de kinderen, en dit zowel door de Leerkracht Aalst coördinator als door de school van het kind.

Onze waarden

  • eerbied hebben voor alle levensbeschouwingen,
  • zonder vooroordelen naar een ander toegaan,
  • discreet zijn,
  • respect hebben voor de privacy van de leerling,
  • overtuigd zijn dat iedereen recht heeft op vorming.

Onze Filosofie

Wij zijn van de overtuiging dat het een basisrecht is van iedereen om dezelfde kansen te krijgen in het leven. De prijzen worden inderdaad aan de finish uitgedeeld, maar tracht maar eens de race mee te lopen, laat staan te winnen wanneer je enkel met een achterstand aan de race kan beginnen.

Onze Missie

De vicieuze cirkel waar vele kansarme kinderen in terecht komen willen we graag helpen doorbreken. We maken ons geen illusies; dit doe je niet alleen maar met 1 a 2 uurtjes schoolhulp, dat weten we ook, maar het is terug een extra stap in de juiste richting. En, onze resultaten zijn positief! De meeste van de geholpen kinderen doen het nu beter op school en hebben er bijgevolg terug ook zin in. Samen kunnen we een verschil maken!

Waarmee helpen we de kinderen concreet?

Onze hulp situeert zich op verschillende niveaus

Huiswerk

Huiswerk; het noodzakelijke kwaad? Misschien wel... Voor vele kinderen in kansarmoede een onoverkomelijk obstakel. Onze vrijwilligers helpen hen niet alleen in het ``maken`` van het huiswerk, maar ook in het organiseren van dat huiswerk. Systematiek, regelmaat is vaak zoek...

Nederlands, Wiskunde, WO,...

Onze vrijwilligers geven dat extra woordje uitleg dat deze kinderen uit de lagere school nu net nodig hebben en door omstandigheden niet altijd thuis kunnen krijgen.

Motivatie

Kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen door een iets moeilijker thuissituatie of bijvoorbeeld door een taalachterstand en die in een neerwaardse spiraal dreigen terecht te komen, hebben veelal ook wat morele steun en persoonlijke aandacht nodig.

Andere problemen

Kinderen in kansarmoede zijn veelal het slachtoffer van een combinatie van problemen. Wij vragen dan ook aan onze vrijwilligers om andere problemen te melden zodat we eventueel kunnen doorverwijzen naar andere collega's uit de sociale sector om bijkomend te ondersteunen.

Samenwerken aan een betere toekomst!

Zelf ouder zijnde van kinderen uit de lagere school zien we het als onze plicht om de kloof tussen kansarm en kansrijk, in onze directe omgeving, te helpen overbruggen en samen met de vele sociale partners en vrijwilligers in het Aalsterse te bouwen aan een grotere bewustwording van de situatie.

  • Omdat een gelijke start een recht is!
  • Samen maken we een verschil!
  • Yes, we can! 🙂

Neem vandaag nog contact met ons op

Onze kinderen hebben jouw hulp broodnodig

Met dank aan onze sponsors