VZW LeerKRACHT Aalst brengt vrijwillige lesgevers – al dan niet met pedagogisch diploma of ervaring – en kansarme kinderen uit de lagere school die een steuntje in de rug nodig hebben bij elkaar en volgt de 12 maand durende begeleiding op.

Aanvragen komen bij LeerKRACHT Aalst voornamelijk terecht via scholen, maar ook via CLB’s, OCMW’s, ouders en andere instellingen of VZW’s die zich inzetten voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.

Vrijwilligers bieden zich eerst aan via e-mail en worden dan uitgenodigd op gesprek. Ze worden gevraagd een eenvoudige overeenkomst i.v.m. onze werking te tekenen (dat weliswaar ten allen tijde door de vrijwilliger terug verbroken kan worden) en een bewijsje van goed gedrag en zeden voor te leggen (gratis te bekomen bij de gemeente).

LeerKRACHT Aalst legt de lijst van vrijwilligers en die van de kinderen die onze hulp nodig hebben naast elkaar en tracht de best mogelijke match te maken.

Ieder betrokken partij (ouders/kind, school, lesgever) wordt uitdrukkelijk op voorhand gevraagd naar hun akkoord tot medewerking. Eens iedereen akkoord, wordt er een afspraak gemaakt tussen de school (meester/juf, zorgcoördinator, directie) en de vrijwillige lesgever om zo de specifieke noden van het kind in kwestie in detail te bespreken, zodat de lesgever goed voorbereid is op zijn/haar taak.

Wanneer deze “debriefing” achter de rug is, maakt een coördinator van LeerKRACHT Aalst een eerste afspraak tussen de ouders/kind en de vrijwillige lesgever bij het kindje thuis om zo iedereen aan elkaar voor te stellen en verdere praktische afspraken te maken (datum/uur lesgeven etc…).

De lessen zijn in principe wekelijks (vaste dag en maximaal 1 tot 2 uur) bij het kind thuis en duren initieel 1 kalenderjaar, maw 12 maanden (kortere periodes zijn uiteraard ook bespreekbaar). Na deze periode worden de resultaten geëvalueerd en wordt er beslist om al dan niet te verlengen.

De begeleidingen worden via een maandelijks online evaluatie formulier nauw opgevolgd door LeerKRACHT Aalst en regelmatig besproken met de school, ouders/kind en lesgever in kwestie.

0
Geholpen kinderen sinds start
0
Vrijwilligers sinds start
0
Huidige begeleidingen
0
Wachtlijst kinderen

Kinderen – Vrijwilligers – Wachtlijst

De aanvragen voor de kinderen komen voornamelijk via de scholen en dit meestal eind/begin schooljaar en/of eind/begin kalenderjaar.

Vrijwilligers melden zich voornamelijk via advertenties op websites als www.vrijwilligersjobs.be, www.vrijwilligerswerk.be en www.11.be of via persartikels. Grootste instroom rond Nieuwjaar en zomervakantie.

Aangezien de vraag naar hulp spijtig genoeg steeds groter blijft dan het aanbod nieuwe vrijwilligers, ontstaat er een wachtlijst die we trachten te beperken tot een 10-tal kinderen. Daarom zullen we zelden proactief vragen naar nieuwe aanvragen, maar trachten we in plaats daarvan de bestaande aanvragen te verwerken.

Overzicht kinderen – vrijwilligers – wachtlijst

Tot op heden geholpen Kinderen
Tot op heden aantal Vrijwilligers
Huidige Begeleidingen
Wachtlijst

Met dank aan onze sposors

Zonder onze sponsors zou VZW leerKRACHT Aalst niet staan waar ze nu staat.