Ook interesse om vrijwilliger te worden?

Interessante Adressen

't Nest

(Naschools Educatief Sociaal Trefcentrum)
brigitte.de.vos@village.uunet.be
0474 38 72 58

Stadhuis Aalst

Werf 9 - 9300 Aalst - 053 77 93 00 - info@aalst.be
Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 tot 14.30 uur
Woensdag: van 14.30 tot 20.30 uur

Inburgering Oost-Vlaanderen

Dendermondsesteenweg 16
9300 Aalst
Op afspraak via het telefoonnummer 09 321 86 00.
Zonder afspraak op dinsdag tussen 13u30 en 16u00
woensdag en vrijdag tussen 9u00 en 11u30.

Vierde wereldgroep – mensen voor mensen

St. Annalaan 41, 9300 Aalst
info@vierdewereldgroepaalst.be

JAC Aalst

Informatie en advies over alle welzijnsvragen waar jongeren tussen 12-25 jaar mee bezig zijn.

Nestor de Tièrestraat 10
9300 Aalst
tel. 053 70 38 88
jac.aalst@cawoostvlaanderen.be

Steunpunt Welzijn Aalst

Wellekensstraat 45 - 9300 Aalst
steunpunt@welzijn.net

VZW Parol Ontmoetingshuis De Brug

Hersthage 11-19
9300 Aalst
tel. 053 70 64 44
Openingsuren :
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten
In ontmoetingshuis De Brug vind je volgende diensten en organisaties:
• buurtrestaurant vzw De Loods
• Buurtweb
• Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang
• Opvoedingswinkel
• Parol vzw

De Woonwinkel

Werf 9 - 9300 Aalst - 053 77 9300
woonwinkel@aalst.be
Informatie en advies i.v.m. wonen (sociale woningen, huurwetgeving, huursubsidies en diverse huisvestingspremies, Vlaamse wooncode,...)